tổng cục khai thác khoáng sản

Trang chủ | Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam

2022-9-13 · Qua xem xét, hồ sơ thăm dò thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Văn bản số 9309/VPCP-CN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Xem chi tiết about Tiếp nhận hồ sơ thăm dò khoáng sản thuộc danh mục không đấu giá quyền khai …

خدمة العملاء اليدوية
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Về chính sách thuế đối với hoạt động chu y ển nhượng quyền khai thác khoáng sản, T ổ ng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại Điều 15; Điều 24 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 9/3/2012 của Chính phủ; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản về chuyển nhượng quyền khai thác ...

خدمة العملاء اليدوية
Tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản như thế ...

2022-2-11 · Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xác định và trình phê duyệt tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản theo thẩm quyền cấp phép quy định tại Khoản 1 và Khoản

خدمة العملاء اليدوية
Khai thác khoáng sản

Khu vực khai thác khoáng sản được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ địa hình hệ tọa độ quốc gia với tỷ lệ thích hợp. 2. Diện tích, ranh giới theo chiều sâu của khu vực khai thác khoáng sản được xem xét trên cơ sở dự án đầu tư khai thác, phù hợp với trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác.

خدمة العملاء اليدوية
Khoáng sản | Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam

2022-10-17 · Văn phòng Tổng cục./. Các tệp gắn kèm: 3377_Signed_compressed.pdf Kết luận thanh tra Gửi bởi haibh, ngày T3, 24/12/2019 - 16:59 Về việc: Chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản, xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế tại mỏ đá ...

خدمة العملاء اليدوية
Thu 60.000 tỷ từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

2020-9-22 · Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết,tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của tất cả các mỏ thuộc thẩm quyền cấp phép của Trung ương và địa phương đã xác định tính đến hết năm 2019 là khoảng 60.000 tỷ đồng. Theo báo cáo của Tổng cục ...

خدمة العملاء اليدوية
Cần thăm dò, khai thác và đưa vào dự trữ quốc gia các ...

2021-1-14 · Kết quả những đề án điều tra, đánh giá khoáng sản do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thực hiện từ năm 2013 hoặc trước đó đến năm 2020, đã tạo ra cơ sở khoa học chắc chắn để tiếp tục đánh giá hoặc đầu tư thăm dò theo các hình thức không đấu giá quyền thăm dò, khai thác hoặc đấu giá ...

خدمة العملاء اليدوية
Hướng tới hợp tác thăm dò, khai thác khoáng sản hiệu quả ...

2022-6-1 · Đoàn khách Hàn Quốc cũng hy vọng có thể triển khai hợp tác song phương các vấn đề liên quan tới thăm dò và khai thác khoáng sản; hợp tác đầu tư khai thác mỏ tại Việt Nam và hợp tác đào tạo, chuyển giao công nghệ. Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Phó Tổng Cục ...

خدمة العملاء اليدوية
Trang chủ | Tổng cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam

2022-9-13 · Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết về địa chất, khoáng sản. Gửi bởi haibh, ngày T2, 07/03/2022 - 08:33. Ban chấp hành Trung ương Đảng vừa ban hành Nghị quyết 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm ...

خدمة العملاء اليدوية
Khai thác khoáng sản có tổng diện tích đã khai thác vượt ra ...

Nội dung Cơ sở pháp lý Mô tả hành vi Khai thác khoáng sản có tổng diện tích đã khai thác vượt ra ngoài ranh giới khu vực được phép khai thác (theo bề mặt) đến dưới 0,1 ha; vượt quá phạm vi ranh giới được phép khai thác (theo độ sâu hoặc độ cao) từ 0,5 m ...

خدمة العملاء اليدوية
BÁO CÁO NGÀNH KHAI KHOÁNG VIỆT NAM NĂM 2021 ...

2021-9-19 · Số doanh nghiệp khai thác khoáng sản năm 2007 là 1692 doanh nghiệp, tăng gấp 4 lần so với năm 2000 (423 doanh nghiệp) (TCTK 2008). Luật Khoáng sản năm 2005 sửa đổi, phân cấp việc cấp phép khai thác các mỏ quy mô nhỏ, không nằm trong quy hoạch của Chính phủ cho UBND các tỉnh, thành phố.

خدمة العملاء اليدوية
Quản lý tài nguyên khoáng sản để thúc đẩy sự phát triển …

2021-1-3 · Trong 9 năm qua, lần đầu tiên tiền cấp Quyền khai thác khoáng sản được đề cập và triển khai. Qua 5 năm (2014-2019) triển khai thực hiện, tổng thu ngân sách từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm là trên 50.

خدمة العملاء اليدوية
Chỉ làm thủ tục với khoáng sản khai thác từ mỏ được cấp phép

2021-5-10 · Chỉ đạo của Tổng cục Hải quan nhằm thực hiện Chị thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản; đồng thời ...

خدمة العملاء اليدوية
Thủ tục cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

14/08/2016 3:57:19 CH 6008 Chủ đề thủ tục hành chính. Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản: 1. Đơn vị chủ trì giải quyết: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. 2. Thành phần hồ sơ: - Bản chính: + Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; + Bản đồ khu vực khai ...

خدمة العملاء اليدوية
Khai thác khoáng sản chưa hiệu quả do công nghệ lạc hậu

Tài nguyên khoáng sản nhỏ lẻ, phân tán khiến cho việc khai thác, quản lý gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, doanh nghiệp áp dụng công nghệ lạc hậu vào khai thác khoáng sản đã không đem lại hiệu quả và kéo theo nhiều hệ lụy như: Ô nhiễm môi trường, lãng phí tài nguyên ...

خدمة العملاء اليدوية